افزودن به لیست علاقه مندی ها

آشنایی با بورس و بازار سرمایه

ثبت‌ نام شده: 102 متقاضی
مدت زمان: 16 ساعت
سخنرانی: 68
ویدیو: 105
سطح: مبتدی

بایگانی

ساعات کاری

دوشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
سه شنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
چهارشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
پنج شنبه بسته شده
جمعه بسته شده
شنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
یکشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر

آشنایی با بورس و بازار سرمایه

1
الفبای بورس قسمت ۱
2
الفبای بورس قسمت ۲
3
الفبای بورس قسمت ۳
4
الفبای بورس قسمت ۴
5
الفبای بورس قسمت ۵
6
الفبای بورس قسمت ۶
7
الفبای بورس قسمت ۷
8
الفبای بورس قسمت ۸
9
الفبای بورس قسمت ۹
10
الفبای بورس قسمت ۱۰
11
الفبای بورس قسمت ۱۱
12
الفبای بورس قسمت ۱۲
13
الفبای بورس قسمت ۱۳
14
الفبای بورس قسمت ۱۴
15
الفبای بورس قسمت ۱۵
16
الفبای بورس قسمت ۱۶
17
الفبای بورس قسمت ۱۷
18
الفبای بورس قسمت ۱۸
19
الفبای بورس قسمت ۱۹
20
الفبای بورس قسمت ۲۰
21
الفبای بورس قسمت ۲۱
22
الفبای بورس قسمت ۲۲
23
الفبای بورس قسمت ۲۳
24
الفبای بورس قسمت ۲۴
25
الفبای بورس قسمت ۲۵
26
الفبای بورس قسمت ۲۶
27
الفبای بورس قسمت ۲۷
28
الفبای بورس قسمت ۲۸
29
الفبای بورس قسمت ۲۹
30
الفبای بورس قسمت ۳۰
31
الفبای بورس قسمت ۳۱
32
الفبای بورس قسمت ۳۲
33
الفبای بورس قسمت ۳۳
34
الفبای بورس قسمت ۳۴
35
الفبای بورس قسمت ۳۵
36
الفبای بورس قسمت ۳۶
37
الفبای بورس قسمت ۳۷
38
الفبای بورس قسمت ۳۸
39
الفبای بورس قسمت ۳۹
40
الفبای بورس قسمت ۴۰
41
الفبای بورس قسمت 41
42
الفبای بورس قسمت 42
43
الفبای بورس قسمت 43
44
الفبای بورس قسمت 44
45
الفبای بورس قسمت 45
46
الفبای بورس قسمت 46
47
الفبای بورس قسمت 47
48
الفبای بورس قسمت 48
49
الفبای بورس قسمت 49
50
الفبای بورس قسمت 50
51
الفبای بورس قسمت 51
52
الفبای بورس قسمت 52
53
الفبای بورس قسمت 53
54
الفبای بورس قسمت 54
55
الفبای بورس قسمت 55
56
الفبای بورس قسمت 56
57
الفبای بورس قسمت 57
58
الفبای بورس قسمت 58
59
الفبای بورس قسمت 59
60
الفبای بورس قسمت 60
61
الفبای بورس قسمت 61
62
الفبای بورس قسمت 62
63
الفبای بورس قسمت 63
64
الفبای بورس قسمت 64
65
الفبای بورس قسمت 65
66
الفبای بورس قسمت 66
67
الفبای بورس قسمت 67
68
الفبای بورس قسمت آخر
69
آزمون دوره آشنایی با بورس و بازار سرمایه
20 سوال

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
آشنایی با بورس و بازار سرمایه
قیمت:
رایگان