آموزش ریاضی چهارم ابتدایی

آموزش ریاضی پایه چهارم

ریاضی پایه چهارم یکی از اولین کتاب‌های ریاضی است که به طور جدی فرزندان شما را وارد دنیای ریاضی می‌کند. بی‌شک شما هم نظیر همه والدین ترجیح می‌دهید فرزندتان از همان سال‌های اول تحصیل ریاضی را با پایه بسیار قوی شروع کند تا در سال‌های آینده مشکلی برای درک مفاهیم پیچیده‌تر نداشته باشد؛ استفاده از منابع آموزشی مختلف مانند فیلم آموزشی ریاضی چهارم یکی از بهترین ابزارهای کمک درسی برای درک و یادگیری محتوای آموزشی چهارم است و دانش آموزان می‌توانند با استفاده از آن به درک بهتری از زیاضیات برسند.

سر فصل‌های فیلم آموزشی ریاضی چهارم

فصل ۱) اعداد و الگوها
 • درس اول:عددنویسی
 • درس دوم:الگوها
 • درس سوم:ماشین ورودی ــ خروجی
 • درس چهارم: معرفی میلیون
فصل ۲) کسر
 • درس اول:شناخت کسرها
 • درس دوم: جمع و تفریق
 • درس سوم: تساوی کسرها
 • درس چهارم: ضرب عدد در کسر
فصل ۳) ضرب و تقسیم
 • درس اول: ضرب دو عدد دورقمی
 • درس دوم: محاسبه حاصل ضرب
 • درس سوم: محاسبه‌های تقریبی
 • درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری
 • درس پنجم:تقسیم بر عددهای یک رقمی
 • درس ششم:تقسیم بر عددهای دورقمی
فصل ۴) اندازه‌گیری
 • درس اول: زاویه
 • درس دوم: اندازهگیری زاویه
 • درس سوم: اندازهگیری زمان
 • درس چهارم:اندازهگیری طول
فصل ۵) عدد مخلوط و عدد اعشاری
 • درس اول: عدد مخلوط
 • درس دوم: عدد اعشاری
 • درس سوم: جمع و تفریق اعشاری
 • درس چهارم:ارزش مکانی عددهای اعشاری
فصل ۶) شکل‌های هندسی
 • درس اول: عمود ــ موازی
 • درس دوم: چهارضلعی‌ها
 • درس سوم: مساحت متوازی االضالع و مثلث
 • درس چهارم:محیط و مساحت
فصل ۷) آمار و احتمال
 • درس اول:نمودار خط شکسته
 • درس دوم: احتمال

 

فصل اول : اعداد و الگوها

1
فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان ( حل مسئله)
2
فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان ( الگویابی )
3
ریاضی پایه چهارم دبستان ( صفحه ۲ )
4
ریاضی پایه چهارم دبستان (صفحه ۳)
5
ریاضی پایه چهارم دبستان ( صفحه ۴ )
6
ریاضی پایه چهارم دبستان ( صفحات ۶ و ۷ )
7
ماشین های ورودی و خروجی ریاضی چهارم ابتدایی
8
ماشین ورودی خروجی
9
پایه چهارم – فصل ۱ اعداد و الگوها – ماشین ورودی – خروجی
10
ماشین های ورودی و خروجی ( پایه چهارم
11
معرفی میلیون ریاضی چهارم ابتدایی
12
ریاضی پایه چهارم_فصل اول_معرفی میلیون
13
معرفی میلیون ریاضی چهارم ابتدایی
14
ریاضی چهارم-معرفی میلیون-قسمت اول

فصل 2) کسر

1
ریاضی چهارم – شناخت کسرها – فصل دوم – قسمت اول
2
ریاضی چهارم – شناخت کسرها – فصل دوم – قسمت دوم
3
ریاضی چهارم، جمع و تفریق کسرها
4
فصل دوم ریاضی چهارم – جمع و تفریق کسر
5
تساوی کسرها (ریاضی چهارم ابتدایی(
6
تساوی کسرها. ریاضی پایه ی چهارم
7
آموزش ریاضی پایه چهارم – تساوی کسرها
8
درس ریاضی چهارم.تساوی کسرها
9
درس ریاضی چهارم.ضرب عدد در کسر
10
ریاضی چهارم ،ضرب عدد در کسر

فصل ۳) ضرب و تقسیم

1
ریاضی چهارم _ضرب عدد دو رقمی در دورقمی
2
ریاضی پایه چهارم – ضرب دو عدد دورقمی
3
ریاضی چهارم- فصل 3-(ضرب وتقسیم)- محاسبه ی حاصل ضرب
4
ریاضی پایه چهارم دبستان – فصل ۳ ضرب – محاسبه ی حاصل ضرب
5
محاسبات تقریبی ریاضی چهارم

فصل ۴) اندازه گیری

1
صفحه 77 ریاضی چهارم
2
آموزش ریاضی پایه چهارم – زاویه
3
ریاضی چهارم – صفحه 80

فصل ۵) عدد مخلوط و عدد اعشاری

1
عدد مخلوط و معرفی شکل واحد ریاضی پایه چهارم
2
جمع و تفریق اعداد اعشاری ریاضی پایه چهارم
3
نمایش اعداد به صورت اعشاری و کسری ریاضی پایه چهارم

فصل ۶) شکل های هندسی

1
فصل ششم ریاضی پایه چهارم
2
فصل ششم ریاضی پایه چهارم قسمت دوم
3
فصل 6 ریاضی پایه چهارم حل مسأله صفحه 121
4
بخش عمود و موازی صفحات 122 تا 124 ریاضی پایه چهارم
5
خطوط موازی تدریس صفحات ۱۲۴ و ۱۲۵ ریاضی پایه چهارم
6
تدریس صفحات 124 تا 126 ریاضی پایه چهارم
7
تدریس مبحث چهارضلعی ها ریاضی پایه چهارم
8
تدریس ریاضی پایه چهارم (چهار ضلعی -صفحات 126-127(
9
خواص چهارضلع ها ریاضی پایه چهارم
10
صفحه 129 ریاضی پایه چهارم
11
ریاضی مساحت مثلث و متوازی الاضلاع صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳
12
تدریس ریاضی پایه چهارم درس محیط (قسمت اول(
13
تدریس ریاضی پایه چهارم درس محیط (قسمت دوم)
14
تدریس ریاضی پایه چهارم درس مساحت (قسمت اول)
15
تدریس ریاضی پایه چهارم درس مساحت (قسمت دوم)
16
آموزش صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ ریاضی چهارم دبستان
17
آموزش صفحات ۱۳۶ و ۱۳۷ ریاضی چهارم دبستان
18
مبحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ریاضی پایه چهارم دبستان قسمت دوم
19
مبحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ریاضی پایه چهارم دبستان قسمت اول
20
فصل ششم ریاضی پایه چهارم قسمت اول

فصل ۷) آمار و احتمال

1
مبحث احتمال ،صفحه 148 ریاضی پایه چهارم
2
مبحث احتمال ،صفحه 149 ریاضی پایه چهارم
3
مبحث احتمال ،صفحه 150و151 ریاضی پایه چهارم

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به لیست علاقه مندی ها
ثبت‌ نام شده: 26 متقاضی
مدت زمان: 20 ساعت
سخنرانی: 58
سطح: متوسط

بایگانی

ساعات کاری

دوشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
سه شنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
چهارشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
پنج شنبه بسته شده
جمعه بسته شده
شنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
یکشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
آموزش ریاضی چهارم ابتدایی
قیمت:
رایگان