مدیر سایت

استاد دوره

آموزش مجازی تعاون گران >
16 ساعت
رایگان
آشنایی با بورس و بازار سرمایه
مبتدی
68 سخنرانی
16 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
8
رایگان
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
متوسط
13 سخنرانی
8
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
دوره های تخصصی >
11 ساعت
رایگان
آموزش بورس از صفر تا صد
متوسط
11 سخنرانی
11 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان