آموزش مجازی تعاون گران

آموزش مجازی تعاون گران >
8 ساعت
رایگان
آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) ...
متوسط
1 سخنرانی
8 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
16 ساعت
رایگان
حق بیمه تامین اجتماعی و مزایای آن حق بیمه تامین اجتماعی چیست؟ سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه به چه ترتیبی است؟ برای پرداخت حق بیمه باید چه م...
متوسط
28 سخنرانی
16 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
8 ساعت
رایگان
مراحل تجارت الکترونیک مرحله اول: معرفی بنگاه تجاری:  در این مرحله بنگاه تجاری یا هر شخص حقیقی یا حقوقی به معرفی خود در اینترنت می‌پردازد. برای این ...
متوسط
26 سخنرانی
8 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
8 ساعت
رایگان
وظايف و اختيارات هيئت مديره شركتهاي تعاوني تعاوني‌ها بعنوان يکي از اشکال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در ح...
متوسط
1 سخنرانی
8 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
8 ساعت
رایگان
آشنایی اعضا با حقوق و تکالیف خود در تعاونی ها تعاونی اجتماع ارادی و داوطلبانه اشخاصی است که دارای اهداف یا نیازهای مشترک هستند و برای تامین آنها مو...
متوسط
1 سخنرانی
8 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
4 ساعت
رایگان
نحوه تشکیل برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها
متوسط
1 سخنرانی
4 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
8 ساعت
رایگان
رقابت تنگاتنگ بازار‌های مجازی و واقعی بسیاری از فروشندگان معتقدند فروشگاه‌های آنلاین کسب‌و‌کار آنها را کساد کرده است   همه...
متوسط
1 سخنرانی
8 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
8 ساعت
رایگان
   راهکارهای بهبود فضای کسب و کار شاخص‌ فضای کسب و کار نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجا...
1 سخنرانی
8 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
16 ساعت
رایگان
 12 قدم تا راه‌اندازی بنگاه زود بازده اقتصادی اگر کارمند یا کارگر باشید در روزهایی از سال از مشکلات کار خود بشدت کلافه می‌شوید و از ...
متوسط
1 سخنرانی
16 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
16 ساعت
رایگان
قسمت اول – مشاهده خلقت قسمت دوم – کشف مسئله  1 قسمت سوم – کشف مسئله  2 قسمت چهارم – حل مسئله قسمت پنجم – حل...
متوسط
13 سخنرانی
16 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
12 ساعت
رایگان
نحوه ثبت شرکت دانش بنیان  بنا به ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، ش...
متوسط
22 سخنرانی
12 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
آموزش مجازی تعاون گران >
16 ساعت
رایگان
آشنایی با بورس و بازار سرمایه
مبتدی
68 سخنرانی
16 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان