متوسطه

پایه هفتم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
آموزش ریاضی پایه هفتم درس ریاضیات هفتم از مهم‌ترین دروس سال هفتم تحصیلی محسوب می‌شود. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمری...
متوسط
19 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
پایه نهم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
محتوای درس علوم پایه نهم متوسطه   سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد: فصل اول: مواد و نقش آن‌ها در زندگی فص...
متوسط
15 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
پایه هشتم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
آموزش ریاضی پایه هشتم  ریاضیات پایه هشتم از مهم‌ترین دروس سال هشتم تحصیلی هستند. هرچه شما دانش آموزان در این پایه تمرین بیشتری روی ریاضیا...
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
پایه دوازدهم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
آموزش ریاضی ۳ پایه دوازدهم ریاضی ۳ پایه دوازدهم از دروس مهم سال آخر دبیرستان برای رشته تجربی  است. این درس جزء دروس تخصصی دانش آموزان تجر...
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
پایه یازدهم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
آموزش ریاضی 2 پایه یازدهم گرچه بعضی از دانش آموزان تجربی تصور می‌کنند واحد درسی ریاضی برای آن‌ها غیر ضروری است، اما باید گفت مباحث ریاضی ...
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
پایه دهم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
آموزش ریاضی 1 پایه دهم درس ریاضیات پایه دهم بین رشته‌های علوم تجربی و ریاضی مشترک است. به همین دلیل در این مباحث بیشتر مسائل عمومی ریاضی آموزش...
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
پایه نهم متوسطه >
20 ساعت
رایگان
آموزش ریاضی پایه نهم ریاضیات نهم از دروس اصلی پایه نهم تحصیلی هستند. هرچه شما دانش آموزان در این سال  وقت بیشتری روی ریاضیات گذاشته و با تمرکز...
متوسط
8 سخنرانی
20 ساعت
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان