یوسف جلال آبادی

کاشمر - بلوار آزادگان - نبش آزادگان 7 - پلاک 31

بیوگرافی

1- پژوهشگر مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امید مشهد _ دانشگاه علوم پزشکی مشهد- از سال 1389 تا اکنون 2- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر- دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - از سال 1392 تا 1397 3- معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر- دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - از سال 1386 تا 1388 4- مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی دانش بنیان کاشمر- آموزشگاه دانش بنیان - از سال 1393 تا اکنون 5- مسئول تاسیس شرکت های دانش بنیان - دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - از سال 1393 تا اکنون 6- مدیر عامل شرکت تعاونی فارغ التحصیلان دانشگاهیان کاشمر - آموزشگاه دانش بنیان - از سال 1389 تا اکنون 7- رئیس کارگروه پژوهشی بسیج شهرستان کاشمر - سپاه شهرستان کاشمر- از سال 1396 تا اکنون 8- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - از سال 1396 تا اکنون 9- مدیر مرکز مشاوره اشتغال و کارآفرینی فدک - مرکز مشاوره اشتغال و کارآفرینی فدک - از سال 1398 تا اکنون 10- مدیر آموزشگاه علمی آزاد دانش بنیان - آموزشگاه علمی آزاد دانش بنیان - از سال 1394 تا اکنون 11- مسئول کمیته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر- از سال 1393 تا اکنون 12- مدرس دوره روباتیک فنی حرفه ای کاشمر - فنی و حرفه ای کاشمر - از سال 1390 تا اکنون 13- سرپرست کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر- از سال 1388 تا اکنون 14- مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای دانش بنیان - آموزشگاه فنی و حرفه ای دانش بنیان - از سال 1398 تا اکنون 15- مدرس حق التدریس دانشگاه های آموزش عالی ، پیام نور و جهاد دانشگاهی کاشمر - دانشگاه آموزش عالی ، پیام نور ،جهاد دانشگاهی کاشمر - از سال 1385 تا اکنون 16- معاون کارگروه پژوهشی بسیج شهرستان کاشمر - سپاه شهرستان کاشمر - از سال 1394 تا 1396 17- عضو علی البدل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان - اداره بازرگانی شهرستان کاشمر - از سال 1390 تا اکنون 18- مسئول هماهنگی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر - دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر -از سال 1383 تا 1386 19- معاون وکارشناس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر- از سال 1381 تا 1383 20- مدرس حق التدریس آموزشکده فنی شهید منتظری مشهد - آموزشکده فنی شهید منتظری مشهد -از سال 1381 تا 1386 21- مدرس حق التدریس آموزشکده فنی ثامن الحجج مشهد - آموزشکده فنی ثامن الحجج مشهد - از سال1384 تا 1385 22- مدرس حق التدریس دانشگاه غیر انتفاعی سجاد مشهد دانشگاه غیر انتفاعی سجاد مشهد -از سال 1381 تا 1385

استاد دوره

ابتدایی
مبتدی
8 سخنرانی
20 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
13 سخنرانی
16 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
10 سخنرانی
8 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
4 سخنرانی
8 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
11 سخنرانی
8 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
5 سخنرانی
8 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
14 سخنرانی
16 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
2 سخنرانی
8 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
26 سخنرانی
8 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
متوسط
10 سخنرانی
4 ساعت
آموزش مجازی تعاون گران
22 سخنرانی
12 ساعت